Thi Công Cải Tạo Nhà Xưởng Tại KCN Gò Dầu Đồng Nai

Giá: Liên hệ

Thi Công Cải Tạo Nhà Xưởng Tại KCN Gò Dầu Đồng Nai

Cải tạo nhà xưởng , thi công thay mái tôn cũ, chống thấm nhà xưởng, cách nhiệt nhà xưởng, sơn lại mái tôn cũ nhà kho.

Sơn lại khung kèo thép nhà xưởng cũ, thay mái tôn nhà kho, nhà máy, xây dựng cơi nới thêm nhà xưởng,...

Rất nhiều các hạng mục cần tu bổ do thời gian dài sử dụng , công trình bị xuống cấp gây ảnh hưởng đến mỹ quan cũng như chất lượng trong quá trình vận hành sử dụng.

Công ty xây dựng Ngọc Bảo Anh là đơn vị chuyên nghiệp tại Đồng Nai 

Thi Công Cải Tạo Nhà Xưởng Tại KCN Gò Dầu Đồng Nai

Cải tạo nhà xưởng , thi công thay mái tôn cũ, chống thấm nhà xưởng, cách nhiệt nhà xưởng, sơn lại mái tôn cũ nhà kho.

Sơn lại khung kèo thép nhà xưởng cũ, thay mái tôn nhà kho, nhà máy, xây dựng cơi nới thêm nhà xưởng,...

Rất nhiều các hạng mục cần tu bổ do thời gian dài sử dụng , công trình bị xuống cấp gây ảnh hưởng đến mỹ quan cũng như chất lượng trong quá trình vận hành sử dụng.

Công ty xây dựng Ngọc Bảo Anh là đơn vị chuyên nghiệp tại Đồng Nai 

Liên hệ : 0909 936 962  để được hỗ trợ !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan